Strasbourgs historia

Sedan bronsåldern

Folk har bott på samhället där strasbourg ligger idag sedan bronsåldern på grund av dess geografiska position. Stora sjövägar möter varandra precis utanför strasbourg, och det har alltid funnits bra landsvägar att färdas och att frakta varor på.

Romarriket

12år f.k blev den här platsen rommarrikets huvudutpost i försvaret mot de germanska stammarna, då kallades staden Argentoratum. Efter romarnas fall började staden att byggas upp igen och gick under namnet Stratisburgum, dess politiska och ekonomiska intressen växte. År 1262 bröt sig staden fri från de styrande biskoparna, medborgarna fick följaktligen staden att bli en fri och opartisk stad där folket fick bestämma.

Medeltiden och handel

Under medeltiden fortsatte Strasbourg att utvecklas, staden blev en stor framgång, och dessutom en väldigt viktig post när de byggde en stor bro över floden Rhen. Då hamnade staden i centrum för handelsvägarna i norra europa.

Skatt

För att vidare utveckla stadens storhet och makt, så drog kejsaren in skatt från medborgarna, och staden fick en stor strategisk ståndpunkt i Europa.

Kultur

Under 1400-talet när Strasbourg blev en fri republik drog sig fritänkare och reformister dit i flykt och fick staden att växa kulturellt.

Krig

Mot slutet av 1500-talet hamnade Strasbourg i mitten av Norra Central Europas krigande länder vilket slutade med att Strasbourg blev en republik i frankrike år 1697, då stadens framgång ökade väsentligt i en ny anda, och kulturen tog franska drag.

Oroligheter

Under 1700-1800 talet blev det ännu mer oroligheter i Strasbourg, det slutade med Napoleon III’s fall. Efter sex veckors anfall mot staden, då det förstördes många byggnader och monument, hamnade staden i Tysklands händer, för att sedan efter första världskriget år 1918 tillhöra Frankrike ännu en gång. Andra världskriget fick dock staden på fall igen, så tyskarna tog staden och formade den efter sitt folks vilja.

Högkvarter

Efter andra världskriget fick Strasbourg tillbaka sin status som en mötesplats i Norra Europa när staden år 1949 blev vald att bli högkvarter åt Europas styrelse. Sedan år 1979 har staden varit ett säte för de 15-medlemmars europeiska parlament, och den europeiska domstolen för humana rättigheter sedan 1994.